บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน รวมถึงบริษัทในเครือ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจดูแลกิจการที่ดี ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) คือรากฐานของวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในความถูกต้องและมีศีลธรรมจรรยา ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดีแทคยึดมั่นในหลักการที่ว่า "ดีแทคไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด" บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะประกาศให้ทราบถึงความมุ่งมั่นที่จะต้านคอร์รัปชั่นรวมถึงการใช้มาตรการต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังต่อบุคคลภายนอก โดยมีเนื้อหาตามคู่มือปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น สามารถอ่านได้ดังนี้