1. ดีแทคคือใคร

ดีแทค หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คือบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งให้บริการโทรคมนาคมไร้สายด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/2G ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2559 ดีแทคให้บริการลูกค้ากว่า 24.5 ล้านเลขหมาย

2. ดีแทคก่อตั้งเมื่อใด

ดีแทคก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532

3. ดีแทคมีจำนวนคลื่นในการให้บริการลูกค้าเท่าใด

ดีแทคใช้คลื่นปริมาณ (แบนด์วิดท์) รวม 50MHz ในการให้บริการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย คลื่นความถี่ 850MHz ปริมาณ 10MHz, คลื่นความถี่ 1800MHz ปริมาณ 25MHz และคลื่นความถี่ 2.1GHz ปริมาณ 15MHz

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 850MHz และ 1800MHz ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงานกับ กสท ในขณะที่คลื่นความถี่ 2.1GHz ดำเนินการภายใต้ระบบใบอนุญาตจาก กสทช โดยบริษัทดีแทค ไตรเน็ต หรือ ดีทีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทคเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในปี 2555

4. ดีแทคมีรายได้รวมในปี พ.ศ. 2559 เท่าไร

82,478 ล้านบาท

5. ดีแทคมี EBITDA ในปี 2559 เท่าไร

27,915 ล้านบาท

6. ดีแทคมีกำไรสุทธิในปี 2559 เท่าไร

2,086 ล้านบาท

7. หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายที่ใด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

8. ชื่อย่อหลักทรัพย์ของหุ้นบริษัทคืออะไร

บริษัทมีชื่อย่อหลักทรัพย์คือ DTAC ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. จะซื้อหุ้นของดีแทคได้อย่างไร

หุ้นของดีแทคมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสามารถซื้อผ่านโบรกเกอร์หรือตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์

10. นายทะเบียนหลักทรัพย์ของหุ้นของบริษัทคือใคร

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของหุ้นของบริษัทคือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html

11. จะสามารถหาข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาในอดีตได้จากที่ไหน

สามารถดูข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังในอดีตได้จาก http://dtac-th.listedcompany.com/dividend.html

12. จะสามารถหาข้อมูลราคาหุ้นดีแทคปัจจุบันและราคาหุ้นย้อนหลังในอดีตได้จากที่ไหน

สามารถดูราคาหุ้นปัจจุบันได้จาก http://dtac-th.listedcompany.com/stock_chart_interactive.html
และสามารถดูราคาหุ้นย้อนหลังในอดีตได้จาก http://dtac-th.listedcompany.com/historical_price.html

13. ดีแทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

14. ใครคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของดีแทค

บริษัท Telenor Asia Pte Ltd โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 42.62%
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถดูได้จาก http://dtac.listedcompany.com/shareholdings.html

15. ดีแทคมีรอบปีการดำเนินงานอย่างไร

รอบปีการดำเนินงานของดีแทคมี 12 เดือนโดยเริ่มจากเดือนมกราคม และสิ้นสุดเดือนธันวาคม

16. จะสามารถหาข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งปัจจุบันและในอดีตของบริษัทได้ที่ไหน

สามารถดูได้จากเนื้อหาในส่วนของ "ข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน" ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://dtac-th.listedcompany.com/results.html

17. วันประกาศผลประกอบการของบริษัทครั้งต่อไปคือเมื่อใด

วันประกาศผลประกอบการของบริษัทครั้งต่อไปจะแจ้งใน "ข่าวและกิจกรรม" ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่่ ( http://dtac-th.listedcompany.com/events_th.html )

18. จะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินของบริษัทได้ที่ไหน

ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://dtac-th.listedcompany.com/debt.html หรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

19. จะสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขในข้อมูลการถือครองหุ้นหรือสอบถามเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของบริษัทได้ที่ใด

สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร 02 009 9000 หรือที่ SET Contact Center โทร 02 009 9999

20. จะสามารถดูรายงานประจำปีของบริษัทได้ที่ไหน

สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านรายงานประจำปีแบบออนไลน์ได้ที่ http://dtac-th.listedcompany.com/download.html