จุดเด่นในการลงทุน

  • ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำของประเทศไทย
  • มีคลื่นความถี่เพียงพอในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทั้ง 4G/3G/2G
  • พร้อมสำหรับโอกาสในการเติบโตจากบริการข้อมูล
  • สถานะการเงินที่พร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

DTAC Capital Market Day 2019

ผลประกอบการ: ไตรมาสที่ 2/2565

ข่าวสารล่าสุด