เอกสารนำเสนอ

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด
27 พฤศจิกายน 2560 โรดโชว์: NDR ที่กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
23-24 พฤศจิกายน 2560 โรดโชว์: NDR ที่สิงคโปร์ จัดโดย Nomura Securities
19 กันยายน 2560 Thai Corporate Day, โดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง, ที่สิงคโปร์
18 กันยายน 2560 Thai Corporate Day, โดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง, ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
31 สิงหาคม 2560 งานประชุม "Thailand Focus 2017", กรุงเทพมหานคร