กราฟราคาหลักทรัพย์

Updated: 21 Aug 2019 16:39

ตัวย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ช่วงห่างจำนวนวัน ช่วงเวลา 52 สัปดาห์
DTAC THB 60.00 6,567,900 +0.75 +1.27 59.50 - 60.75 38.25 - 61.25

 

Chart Type